Reglament

La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament, el reglament de curses per muntanya de la FEEC (Federació de Entitats Excursionistes de Catalunya)  i el Protocol per a l’organització de proves
esportives FEEC  amb les mesures de prevenció de la COVID 19. Qualsevol incidència serà resolta pel jurat de la prova.

La cursa està oberta a tothom sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert.

Inscripcions

 • L’organització entén que la signatura del formulari d’inscripció per part del participant significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.
 • La inscripció a la prova serà personal i intransferible, no es podrà cedir la inscripció a un altre corredor.
 • Les inscripcions s’obriran el dia 20 de febrer a les 12:00 i es tancaran el dia 16 de març a les 23:59, o un cop s’hagin assolit la totalitat de participants.
 • La inscripció serà limitada a 450 corredors.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.
 • La inscripció es realitzarà únicament a través del portal web. Podeu adreçar les vostres consultes via e-mail a l’adreça: 
  inscripcions@lacametacoixa.cat
 • Recorda portar la declaració responsable signada.
 • En cas de no poder-se realitzar la prova es  retornaran les inscripcions descomptant 5€ en concepte de cost de gestió.

Preus Cursa

Llicència mínima requerida per la cursa FEEC “C” o equivalent.

Tots els inscrits participen amb 1€ al finançament del Circuit Terres de l’Ebre.

Els Infantils / Cadets tenen un cost reduït.

Els Federats FEDME o adherits a la UIAA o la FSA tenen un sobrecost de 1,5 € per despeses de gestió FEEC.

Els No Federats tenen el sobrecost de 5€ per l’assegurança del dia de la cursa.

Resum:

 • Federat FEEC – 29€
  • Infantils / Cadets – 19€
 • No Federats – 35,5€

Preus Marxa

Llicència mínima requerida per la marxa FEEC “A” o equivalent.

Tots els inscrits participen amb 1€ al finançament del Circuit Terres de l’Ebre.

Els No Federats tenen el sobrecost de 5€ per l’assegurança del dia de la cursa.

Resum:

 • Federats – 25€
 • No Federats – 30€

Categories

 • S’estableixen les següents categories (masculines i femenines):
  • Infantil – Sub 14: participants de 13 i 14 anys
  • Cadet – Sub16: participants de 15 i 16 anys
  • Juvenil – Sub18: participants de 17 i 18 anys
  • Júnior – Sub20: participants de 19 i 20 anys
  • Absoluta – O21: a partir de 21 anys:
   1. Promesa: entre 21 i 23 anys.
   2. Veterà: participants d’entre 40 i 49 anys.
   3. Màster: participants d’entre 50 i 59 anys.
   4. Màster 60: participants de més de 60 anys.
 • L’edat del participant es comptabilitza a 31 de desembre de l’any de finalització de la temporada.

Premis

 • Hi haurà premis en metàl·lic per als guanyadors de la categoria absoluta (masculins i femenins) amb els següents imports:
  • 1er classificat: 300€
  • 2on classificat: 200€
  • 3er classificat: 100€
 • Rebran trofeu els tres primers classificats (masculins i femenins) de la cursa absoluta i els tres primers classificats (masculins i femenins) de cada categoria.
 • Rebran trofeu, els 3 primers atletes de la població de Miravet (es considera de Miravet qualsevol persona que hagi estat empadronada al municipi).
 • Els trofeus no seran acumulables, és a dir, un participant només podrà obtenir un trofeu.

Recomanacions Generals COVID

 • L’ús de mascareta és obligatori per tothom i en tot moment. Només els esportistes
  durant la prova se la podran treure, tot i així l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida i immediatament un cop passin la línia d’arribada.
 • El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment.
 • Els esportistes, entrenadors, tècnics, àrbitres i personal de l’organització han de seguir estrictament les pautes d’higiene personal, i de conducta social per evitar contagis.
 • Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.
 • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.
 • No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius.

Mesures genèriques abans de la Competició

  • Es disposarà d’una zona de control de temperatura. Es prendrà la temperatura a tothom que vulgui accedir a la competició (esportista, tècnic, entrenador, àrbitre, membre de l’organització …).
  • S’impedirà l’accés a tota aquella persona que tingui febre (> 37,5 ºC).
  • A la zona de lliurament de dorsals s’habilitaran taules amb la suficient amplitud per respectar la distància mínima.
  • Es disposarà de gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans abans de fer els tràmits oportuns.
  • Es delimitarà una zona de cronometratge i una zona arbitral. Es prohibeix l’accés al personal no vinculat directament a la gestió de la cursa.

  Horaris

  • La recollida de dorsals s’efectuarà el mateix dia de la cursa de 7:00 a 8:15 a la sortida i el dia anterior de les 18:00 a les 20:00 hores a la sala 1 d’Octubre  (Plaça Arenal).
  • Per recollir el dorsal serà obligatori la presentació del DNI. En cas d’estar federat, també serà obligatori la presentació de la targeta federativa o bé mostrar la llicència a la app de la FEEC.
  • La sortida de la cursa serà a les 9:00 h del dia 20 de març de 2022 des de la plaça de l’Arenal. Els participants de la categoria absoluta i júnior disposaran de 4:30 hores des de l’inici de la prova per finalitzar els recorreguts. El participant que arribi després de l’hora fixada no constarà a les classificacions de l’organització.
  • L’entrega de premis serà a la zona d’arribada a mida que vagin arribant els guanyadors.

  Cursa

  • Hi hauran cinc recorreguts:
   1. Absolut: Amb un recorregut aproximat de 21 km sobre camins senders, barrancs, corriols i asfalt.
   2. Júnior: Amb un recorregut aproximat de 19 km sobre camins senders, barrancs, corriols i asfalt.
   3. Juvenil: Amb un recorregut aproximat de 11 km sobre camins senders, corriols i asfalt.
   4. Cadet: Amb un recorregut aproximat de 10 km sobre camins senders, corriols i asfalt.
   5. Infantil: Amb un recorregut aproximat de 4 km sobre camins senders, corriols i asfalt.
  • És obligatori passar el control de sortida. En cas de no fer-ho, el participant quedarà desqualificat i estarà fora de la prova.
  • Abans de la sortida es realitzarà una xerrada informativa (briefing) a l’exterior. En dies previs s’enviarà tota la informació per e-mail al corredor. 
  • Hi haurà un primer control de pas i tancament de la cursa absoluta situat al km 10, que s’haurà d’haver superat a les 2:00 hores de l’inici del recorregut. Hi haurà un segon control de pas i tancament de la cursa situat al km 17, que s’haurà d’haver superat a les 4:00 hores de l’inici del recorregut. Els corredors que arribin un cop superat aquests temps estaran desqualificats, hauran de deixar el dorsal i abandonar la competició. Els corredors que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
  • Hi haurà avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut. Es requereix portar 
  • Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i d’arribada, així com al llarg d’alguns punts del recorregut.
  • Hi haurà controls de l’organització al llarg del recorregut per garantir la totalitat del trajecte per part dels corredors.
  • Hi haurà itinerari alternatiu per a la cursa que s’activarà si es considera necessari.
  • L’itinerari estarà adequadament senyalitzat. Abans d’iniciar la cursa s’informarà als corredors del tipus de senyalització amb què es trobaran.
  • El tram de cursa per carretera estarà obert al trànsit (a banda d’excepcions puntuals fixades per l’organització). Caldrà respectar doncs les normes de trànsit i senyals de circulació.
  • No està permès realitzar els recorreguts amb animals domèstics, i serà motiu de desqualificació.

  Corredors

  • No està permès fumar, ni encendre foc durant els recorreguts.
  • És responsabilitat dels participants portar l’equip i el material adequat per a la cursa (calçat, roba esportiva i còmoda, envàs/got per a l’avituallament líquid i jaqueta tallavent en cas de pluja o mal temps). També es aconsellable dur el telèfon mòbil carregat i un xiulet.
  • No està permès llençar cap tipus de material  durant els recorreguts. Hi haurà zones per facilitar el reciclatge de brossa als avituallaments.
  • El dorsal haurà d’estar sempre en un lloc visible i a la part davantera del cos durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.
  • Els participants que abandonin la prova hauran d’informar immediatament a l’organització, i passar a informar al control de meta, a l’arribada.
  • Els participants estan obligats a seguir les indicacions de l’organització i els senyals que aquesta hagi establert.
  • Qualsevol actitud despectiva d’un corredor envers altres corredors, membres de l’organització, o jutges de la prova, serà sancionada amb la desqualificació.

  Organització Cursa - COVID19

  • L’organització disposarà d’un responsable de seguretat o coordinador per a fer complir les recomanacions del Protocol per a l’organització de proves esportives FEEC amb les mesures de prevenció de la COVID19.
  • L’organització disposarà dels diferents espais muntats i perfectament delimitats dues hores abans de l’hora de sortida.
  • No es disposaran de llocs comuns, ni dutxes ni vestidors. 

  Organització

  • L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú.
  • L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural o amb la resta de participants.
  • L’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà les deixalles que pugui generar el pas dels participants.
  • L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament, o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys, o el reglament de la prova.